04. Púnica

AMPOLLA PÚNICA

ÈPOCA: Segles V-IV A. DE J.C./ ORIGEN: A. Púnica/ PEÇA: 0166A/ Descripció: Ampolla de terra rogenca; representa el bust d’una divinitat masculina, de mig cos: porta una vara a les mans i vesteix una túnica amb molts plecs i una caputxa al cap; lloc on es troba el forat per a omplir el recipient. La cara de la divinitat té trets orientals.
Read More

BALSAMERA PÚNICA

ÈPOCA: Segles III-II A. DE J.C./ ORIGEN: A. Púnica/ PEÇA: 0310A/ Descripció: Balsamera de pasta de vidre blau cobalt en forma d’àmfora, amb incrustacions de vidre blau clar i groc. Decoració en forma de zig-zag en el ventre i espirals al coll.
Read More

BALSAMERA PÚNICA

ÈPOCA: Segles III-II A. DE J.C/ ORIGEN: A. Púnica/ PEÇA: 0309A/ Descripció: Balsamera de pasta de vidre en forma d’alabastró; de vidre blau opac, amb aplicacions de vidre verd, blanc i groc. Té dues nanses, que són aplicacions de vidre blau en forma de zig-zag.
Read More

BALSAMERA PÚNICA

ÈPOCA: Segles III-II A. DE J.C./ ORIGEN: A. Púnica/ PEÇA: 0308A/ Descripció: Balsamera de pasta de vidre blau, en forma d’àmfora, amb incrustacions de vidre groc i blau clar; dibuix de punts.
Read More