01. Porcellana

PERFUMADOR DE PORCELLANA

ÈPOCA: Segle XVIII (1740-1745)/ ORIGEN: Alemanya/ PEÇA: 0341A/ Descripció: Perfumador de tocador, de porcellana blanca amb decoració floral i jardí xinès. Tap de metall, amb la figura d’una cigonya. Provinent de la Manufactura Real Alemana.
Read More

ESSENCIER DE PORCELLANA

ÈPOCA: Finals Segle XVIII/ ORIGEN: Alemanya (Meissen)/ PEÇA: 0352A/ Descripció: Essencier de porcellana. Al·legoria campestre. Caçador amb un gos, un cortesà i una nena dormint; tots al voltant d’un arbre. Tap en forma de gallina.
Read More

POT-POURRI PORCELLANA

ÈPOCA: Segle XIX (1850)/ ORIGEN: Alemanya/ PEÇA: 0360A/ Descripció: Pot-pourri de porcellana. Diferents cossos superposats. Escenes diverses de caràcter romàntic. Provinent de la Manufactura Real Alemana.
Read More

PERFUMADOR DE PORCELLANA

ÈPOCA: Segle XIX (1854)/ ORIGEN: Alemanya/ PEÇA: 0933A/ Descripció: Perfumador de porcellana. Format per un arbre de flors blanques i tres persones; una parella recullin flors i un Cupido. Provinent del taller de Bhone & Shone.
Read More