Museu

El Museu del Perfum de Barcelona, instal·lat al Passeig de Gràcia núm. 39, s’inaugurà a mitjan any 1963 amb el propòsit de mostrar al públic l’evolució dels flascons i recipients per a perfums a través de la història i en diferents indrets geogràfics. En les seves vitrines s’exposen recipients egipcis, grecs, etruscos, romans, àrabs i d’altres cultures, així com peveters, perfumadors i flascons de perfums de totes les èpoques i les més modernes creacions dels perfumistes d’avui.

El perfum sempre ha estat i és encara un producte apreciat i valuós; aquesta és la raó per la qual els flascons, i altres recipients que els han contingut, han destacat des de sempre per l’originalitat en les seves formes, el valor dels materials emprats o ambdues coses alhora. Els flascons antics són un fidel reflex de l’art i la cultura de cadascun dels pobles que els han utilitzat; semblantment, en l’època moderna es poden resseguir els principals moviments artístics a través de les formes i els dissenys dels receptacles.

La finalitat d’aquest museu és, per tant, la de mostrar als ulls del neòfit o a l’iniciat en la història de la perfumeria i, per extensió, a l’amant de l’art, una col·lecció antològica i selecta de peces representatives d’aquesta història, de la seva infinita varietat, així com de la riquesa i la fantasia que l’home ha prodigat per presentar les seves creacions aromàtiques. Com si el sentit de la vista volgués retre homenatge al sentit de l’olfacte.

El Museu està dividit en dues parts ben definides. Una part de vasos, perfumadors, ungüentaris i peveters i altres recipients de les cultures antigues fins a l’època moderna i una segona part on es mostren flascons de la perfumeria industrialitzada, o sigui des de la segona meitat del segle XVIII fins avui. La primera part està exposada seguint un ordre cronològic, mentre que, en la segona, els flascons s’han reunit per marques comercials sense tenir en compte la data de la seva aparició en el mercat. 

“La visita al Museu del Perfum constitueix una lliçó d’història de l’art i un plaer per a la vista.”

– Ramon Planas, Fundador del Museu del Perfum

Col·lecció Història Antiga

El Museu del Perfum conté un fons de més de cinc mil peces entre flascons antics i moderns, a part de miniatures, catàlegs, etiquetes i material publicitari antic.

Col·lecció Precomercial

Inclou tot el perfum precomercial, classificat en 5 materials diferents.

Col·lecció Comercial

Consisteix en tota mena de  perfumeria industrialitzada (des de la segona meitat del s.XVIII)

Història

Els flascons antics són un fidel reflexe de l’art i la cultura dels pobles.

Noms Il·lustres Perfumeria

Amb la pujada al tron de Napoleó, els perfumistes, que feia poc havien passat de simples artesans a petits industrials, donaren el gran impuls que convertiria amb el temps la perfumeria en una indústria.