BALSAMERA PÚNICA

ÈPOCA: Segles III-II A. DE J.C./
ORIGEN: A. Púnica/
PEÇA: 0310A/

Descripció:

Balsamera de pasta de vidre blau cobalt en forma d’àmfora, amb incrustacions de vidre blau clar i groc. Decoració en forma de zig-zag en el ventre i espirals al coll.

Did you like this? Share it!

0 comments on “BALSAMERA PÚNICA

Comments are closed.