Transparència Fundacions – Ordre JUS/152/2018

Transparència Fundacions – Ordre JUS/152/2018

TRANSPARÈNCIA FUNDACIONS – INFORMACIÓ WEB

 

Activitats
 1. Exposició de la col·lecció des del museu.
 2. Difusió del museu a través de xarxes socials, mitjans informatius i turístics
 3. Manteniment de les peces que formen part de la col·lecció.
 4. Increment de la col·lecció, mitjançant la compra de nous objectes.
Adreces de correu postal i electrònic
 • Postal: Passeig de Gràcia, 39 / 08007 Barcelona
 • Correu Electrònic: museu@museudelperfum.com / museo@museodelperfume.com
Composició dels òrgans de govern i de l’equip directiu

Patronat:

 • Presidenta: Montserrat Giralt Busquets
 • Vicepresident: Francesc Planas Giralt
 • Vocals: Ramon Mª Planas Giralt
 • Josep Planas Giralt
 • Secretari (no patró). José Planas Giralt

Equip directiu:

 • Francesc Planas, Ramon Mª Planas i Josep Planas
Estats financers i memòria econòmica

  Estats Financiers 2017
  Memoria Econòmica 2017

Estatuts

  Fundació Estatuts

Fins o finalitats

–  Donar a conèixer els fons museístic de la fundació
–  Donar suport a les activitats que realitzi aquest museu.

Web
 •  www.museudelperfum.com
 •  www.museudelperfum.com/ca/
Resultat de les activitats acomplertes:

–  Exposició de la col·lecció.
–  Difusió turística: Barcelona Card, Bus Barcelona Tour, Mapa turístic Hotels, web Femturisme….
–  Col·laboració amb l’agència Capture per activar Facebook i Instagram.
–  Estudi de nova Web
–  Subscripció a l’associació IPBA
–  Compra de nous objectes per la col·lecció: Perfum J.Desprez i Cremador porcellana.