BALSAMERA PÚNICA

ÈPOCA: Segles III-II A. DE J.C/
ORIGEN: A. Púnica/
PEÇA: 0309A/

Descripció:

Balsamera de pasta de vidre en forma d’alabastró; de vidre blau opac, amb aplicacions de vidre verd, blanc i groc. Té dues nanses, que són aplicacions de vidre blau en forma de zig-zag.

Did you like this? Share it!

0 comments on “BALSAMERA PÚNICA

Comments are closed.