AMPOLLA PÚNICA

ÈPOCA: Segles V-IV A. DE J.C./
ORIGEN: A. Púnica/
PEÇA: 0166A/

Descripció:

Ampolla de terra rogenca; representa el bust d’una divinitat masculina, de mig cos: porta una vara a les mans i vesteix una túnica amb molts plecs i una caputxa al cap; lloc on es troba el forat per a omplir el recipient. La cara de la divinitat té trets orientals.

Did you like this? Share it!

0 comments on “AMPOLLA PÚNICA

Comments are closed.