ASKOS GREC

ÈPOCA: Segle IV A. DE J.C./
ORIGEN: Apulia (Magna Grècia)/
PEÇA: 0124A/

Descripció:

Recipient de ceràmica amb tronc esfèric, amb la decoració central, amb un relleu molt acusat, que representa un cap de sàtir. Envernissat en negre.

Did you like this? Share it!

0 comments on “ASKOS GREC

Comments are closed.